ویدئو ها

آماده شدن برای قهرمانی در مسابقه بعدی

جزئیات

2019/02/20

آماده شدن برای قهرمانی در مسابقه بعدی


مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی در انگلستان- منچستر 2018

جزئیات

2019/02/20

مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی در انگلستان- منچستر 2018 و کسب مدال طلا


بزرگترین مسابقات کشتی اوپن جهان - محل برگزاری سالن دوازده هزار نفری مجموعه آزادی تهران

جزئیات

2015/02/06

بزرگترین مسابقات کشتی اوپن جهان - محل برگزاری سالن دوازده هزار نفری مجموعه آزادی تهران


بزرگترین مسابقات کشتی اوپن جهان - محل برگزاری سالن دوازده هزار نفری مجموعه آزادی تهران

جزئیات

2015/02/06

بزرگترین مسابقات کشتی اوپن جهان - محل برگزاری سالن دوازده هزار نفری مجموعه آزادی تهران


بزرگترین مسابقات کشتی اوپن جهان - محل برگزاری سالن دوازده هزار نفری مجموعه آزادی تهران

جزئیات

2015/02/05

بزرگترین مسابقات کشتی اوپن جهان - محل برگزاری سالن دوازده هزار نفری مجموعه آزادی تهران - تاریخ برگزاری شانزدهم وهفدهم بهمن 2015