ویدئو ها

پیروزی در مبارزه MMA امیر عاقل منش

جزئیات

2019/08/04

پیروزیم در مبارزه MMA که در 4 اگوست در شهر منچستر انگلیس برگزار شد را به خانواده ام تقدیم میکنم.


پیروزی در مبارزه MMA امیر عاقل منش

جزئیات

2019/08/04

پیروزیم در مبارزه MMA که در 4 اگوست در شهر منچستر انگلیس برگزار شد را به خانواده ام تقدیم میکنم.


آماده شدن برای قهرمانی در مسابقه بعدی

جزئیات

2019/02/20

آماده شدن برای قهرمانی در مسابقه بعدی


آماده شدن برای قهرمانی در مسابقه بعدی

جزئیات

2019/02/20

آماده شدن برای قهرمانی در مسابقه بعدی


آماده شدن برای قهرمانی در مسابقه بعدی

جزئیات

2019/02/20

آماده شدن برای قهرمانی در مسابقه بعدی