ویدئو ها

امیر عاقل منش مجموعه ویدئو 1

جزئیات

2019/12/25

امیر عاقل منش مجموعه ویدئو 1


مسابقات قهرمانی بریتانیا - برد در مقابل حریف ایرانی

جزئیات

2019/09/05

در رقابت های کشتی فرنگی که در انگلستان انجام شد ، در نهایت با شکست دادن حریف انگلیسی که چند دوره قهرمان بریتانیا بوده، توانستم مدال طلای مسابقات قهرمانی کشتی بریتانیا را کسب کنم. این موفقیت را به خانواده عزیزم تقدیم می کنم.


مدال طلا درمسابقات قهرمانی کشتی انگلیس - 2019

جزئیات

2019/08/26

در این رقابت که در بریتانیا انجام شد، در نهایت با شکست حریف انگلیسی که چند دوره قهرمان بریتانیا بوده، توانستم مدال طلای مسابقات قهرمانی کشتی بریتانیا را کسب کنم. این موفقیت را به خانواده عزیزم تقدیم می کنم.


پیروزی در مبارزه MMA امیر عاقل منش

جزئیات

2019/08/04

پیروزیم در مبارزه MMA که در 4 اگوست در شهر منچستر انگلیس برگزار شد را به خانواده ام تقدیم میکنم.


پیروزی مبارزه MMA امیر عاقل منش

جزئیات

2019/08/04

پیروزیم در مبارزه MMA که در 4 اگوست در شهر منچستر انگلیس برگزار شد را به خانواده ام تقدیم میکنم.